×    بستن

کابل چهار رشته ای روکشدار 1.5 * 4 حلقه 100 متری


قیمت :

1,900,000

تومان
وضعیت :
موجود


کابل چهار رشته ای روکشدار 1.5 * 4 حلقه 100 متری متراژ بالا روی قرقره هم موجود است.

کابل چهار رشته ای روکشدار 1.5 * 4 حلقه 100 متری متراژ بالا روی قرقره هم موجود است.

کابل چهار رشته ای روکشدار 1.5 * 4 حلقه 100 متری متراژ بالا روی قرقره هم موجود است.