×    بستن

کابل سه رشته ای روکشدار 1.5 * 3 حلقه 100 متری


قیمت :

1,520,000

تومان
وضعیت :
موجود


کابل سه رشته ای روکشدار 1.5 * 3 حلقه 100 متری  متراژ بالا رو قرقره هم موجود است.

کابل سه رشته ای روکشدار 1.5 * 3 حلقه 100 متری  متراژ بالا رو قرقره هم موجود است.

کابل سه رشته ای روکشدار 1.5 * 3 حلقه 100 متری  متراژ بالا رو قرقره هم موجود است.