×    بستن

کابل دو رشته ای روکشدار 1 * 2 حلقه 100 متری


قیمت :

710,000

تومان
وضعیت :
موجود


کابل دو رشته ای روکشدار 1 * 2 حلقه 100 متری متراژ بالا روی قرقره هم موجود است.

کابل دو رشته ای روکشدار 1 * 2 حلقه 100 متری متراژ بالا روی قرقره هم موجود است.

کابل دو رشته ای روکشدار 1 * 2 حلقه 100 متری متراژ بالا روی قرقره هم موجود است.