×    بستن

کابل افشان دو رشته ای

<p dir="rtl">کابل افشان دو رشته ای</p>